Våre tjenester

Fra prosjektering til installasjon

Team of multiethnic architects working on construction plans in meeting room. Cheerful engineers discussing on project in office. Group of mature businessman and young woman standing around table working on blueprint.

Ingeniørtjenester

Ingeniørkompetanse innen sektorene olje og gass, landbasert og fornybar energi.

Credit-Illustration-Copyright-EquinorEquinor-Bilde_Tampen_Snorre.jpg-1869954

3-parts tjenester

Vi bistår med prosjektering, anskaffelse og installasjon. 

Fokus på teknisk innovative og kostnadseffektive tjenester.

Ingeniørtjenester

Elektro, instrumentasjon
og telekommunikasjon

Struktur, rør og mekanisk

Prosjekt- og installasjonsledelse

 • FEED – Front End Engineering Design
 • EPCI med alle disipliner
 • Prosjektledelse
 • Installasjonsledelse
 • Planlegging og oppfølging av arbeidspakker.
 • Installasjon
 • Ferdigstillelse og MC-sertifikater.
 • Commissioning.
 • Oppdatering av tegninger og «As Built» dokumentasjon.
 • Sluttdokumentasjon

La oss ta en prat om hvordan vi kan løse dine utfordringer best mulig.

3-parts tjenester

Vi har lang erfaring med NORSOK og andre relevante standarder og bistår deg med prosjektering, anskaffelse og installasjon av følgende tredjepartssystemer til rigger, boreskip, jack-ups og plattformer.

 • ROV
 • Brønntesting
 • Coil tubing
 • Sementsystem
 • Håndtering av hylser
 • Kuttehåndtering
 • MWD  / LWD / DD
 • Subsea ferdigstillelse
 • Mekanisk kabling
 • Traktor og elektrisk logging
 • Mud logging og slam engineering
 • Slamutvinningssystem (CTS eller RMR)
 • WOCS
 • Integrert operativsystem